403/2022 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΜΕΘΟΔΙΟΥ περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

403/2022 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί των οδών ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΜΕΘΟΔΙΟΥ περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ