409/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που βρίσκεται επί της οδού ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – Ο.Τ. 1000 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

409/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που βρίσκεται επί της οδού ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – Ο.Τ. 1000 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ