408/2022 – έγκριση συμμετοχής και αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 21, 22 & 23 Νοεμβρίου 2022

408/2022 – έγκριση συμμετοχής και αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 21, 22 & 23 Νοεμβρίου 2022