412/2022 – έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών που αφορούν το έργο: «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» -Υποέργο 1: Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και Υποέργο 2 (προμήθεια) : Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου

412/2022 – έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών που αφορούν το έργο: «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» -Υποέργο 1: Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και Υποέργο 2 (προμήθεια) : Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου

412/2022 – έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών που αφορούν το έργο: «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιλίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας» -Υποέργο 1: Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και Υποέργο 2 (προμήθεια) : Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου