413/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

413/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους