429/2021 – λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της αγωγής των Κων/νας Λυκογιάννη κ.λ.π. η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 7η -12-2021, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση