436/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» (αφορά τις ομάδες 1Η – 2Η β΄ υποομάδες)

436/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» (αφορά τις ομάδες 1Η – 2Η β΄ υποομάδες)