439/2021 – λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΕΘΕΑ» του Δήμου Ιλίου»

439/2021 – λήψη απόφασης περί κήρυξης άγονης της διαδικασίας για τη Μίσθωση ακινήτου σχετικά με την στέγαση του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΕΘΕΑ» του Δήμου Ιλίου»