440/2021 – έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών που αφορούν την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» Κ.Μ.113/20 και την «Προμήθεια μεταλλίων και αεροπανό για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου»

440/2021 – έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών που αφορούν την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» Κ.Μ.113/20 και την «Προμήθεια μεταλλίων και αεροπανό για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου»