442/2021 – έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Ιλίου από τον κ. Αντώνη Μιλάνο