443/2022 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο συμβολαίων δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 και ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

443/2022 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο συμβολαίων δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 και ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

443/2022 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο συμβολαίων δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 και ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»