445/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» (ομάδες α΄ & β΄)

445/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου» (ομάδες α΄ & β΄)