446/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής)

446/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής)