449/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»

449/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»