450/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου»

450/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης πράσινου σημείου στο Δήμο Ιλίου»