460/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»

460/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»