459/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων, βιντεοσκόπηση για το έτος 2021»