463/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή»

463/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις «Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή»