464/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εποχιακών φυτών»

464/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εποχιακών φυτών»