464/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εποχιακών φυτών»

464/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εποχιακών φυτών»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a