465/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Ιλίου»

465/2021 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια φιαλών υγραερίου και αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Ιλίου»