475/2021 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021

475/2021 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021