487/2022 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 16072/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές)

487/2022 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 16072/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές)

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a