Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.)

Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο
image

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεργάστηκαν για τη δημιουργία νέου θεσμού στον Δήμο Ιλίου το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου (Δη.Κοι.Π.Ι.). Ο νέος αυτός θεσμός στην πόλη μας σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Δημοτικής αρχής και του Πανεπιστημίου με βασικό μέλημα τη μεταλαμπάδευση του πνεύματος συνεργιών και της γνώσης στην τοπική κοινωνία.

Με τον όρο «Δια βίου Μάθηση» εννοούμε την παιδεία του ανθρώπου που δεν σταματά στη βασική εκπαίδευση και τις σπουδές του, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία μάθησης που τον ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η «Δια βίου μάθηση» αποτελεί πλέον ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της «Δια βίου Μάθησης» είναι ουσιαστικός και ευρύτερα αναγνωρισμένος. H γνώση και η μάθηση εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος καθίσταται αναγκαία για την κοινωνία και συνιστά μια πολιτική που προωθεί και διευκολύνει την ομαλή ένταξη του ατόμου στην σύγχρονη κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ιλίου  λειτουργεί ήδη τμήματα Δια Βίου μάθησης ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση για κάθε πολίτη και προσεγγίζει με ιδιαίτερη σπουδή και ευαισθησία το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία.

Όραμα μας είναι ο νέος Δημοτικός Φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης να είναι βιώσιμος και  να συμβάλει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας. Η υλοποίηση αυτού του οράματος πραγματοποιείται  με την καινοτόμο προσέγγιση της συνέργειας του Δήμου Ιλίου με ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, συγκεκριμένα  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

Γραμματεία

Φρόσω Λαμπροπούλου

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-14:00

Τηλ: 213.20.30.045 – 213.20.30.290