Ενημέρωση για το Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Ενημέρωση για το Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών