ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 12η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 74 § 6 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

3. Λήψη απόφασης για νέο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγυρέων Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. Μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου 72, στην οδό Αγ. Νικολάου & Παραμυθιάς 48 (Ο.τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΖΙΤΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΟΛΥΝΘΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 

Ο Δήμαρχος

            

Νίκος Ζενέτος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022a

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/10/2022