ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.45 π.μ., σύμφωνα το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας, στην ιδιοκτησία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών συνιδιοκτητών στο Ο.Τ. 2130Α επί των οδών Θηβών, Σπερχειού και Σηγωνίου περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4759/2020
  2. Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων & Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου
  3. Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, δυναμικότητας (21) θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Δημητρίου Αλεξάτου του Δήμου Ιλίου
  4. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

 

Ο Δήμαρχος

               

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/12/2022a