ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/09/2022

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή που θα πραγματοποιηθεί «Διά Περιφοράς» και η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022a

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έκτακτων εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρωνa

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/09/2022a