ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/03/2023 – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/03/2023 – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 2α Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολώνa

 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μαςa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/03/2023a

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, λόγω της τραγωδίας των Τεμπών,
σε ένδειξη πένθους αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για σήμερα, 02.03.2023, 5η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θα ενημερωθείτε εκ νέου για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΑ)a