ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023 – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023 – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a
 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»a
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης υλικών που αφορά την «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (ρολόγια GPS)»a
 4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγουςa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετώνa
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2023 – 2024a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023a
 2. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφοράς του σε νέα θέσηa
 3. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΡΕΠΠΑ ΌΛΓΑΣ δια των κληρονόμων της ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με Κ.Α. 011510 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2094 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 4. Λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Πρωτεσιλάου από την οδό Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Πρωτεσιλάου (από Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού)a
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥa
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣa
 7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 8. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2022a
 9. Έγκριση του 3ος ΑΠΕ του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έκτακτων παρεμβάσεων φυτοπροστασίαςa
 2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εργασιών φυτοπροστασίας δένδρωνa

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης επί της Α.Δ.Σ. 001/2023 του ΤοΣΠΠΑ Ιλίου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίαςa

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών τουρνουά και πρωταθλημάτωνa
 2. Αποστολή αιτήματος για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2023 – 2024a
 3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο τη «Μελέτη αναβάθμισης της λειτουργίας της Σχολής Γονέων του Δήμου Ιλίου» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτούa

Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΙΛΙΟΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε.a

Θ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 118/2021, 120/2021 & 121/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μέλους

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/06/2023a

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, λόγω του τραγικού ναυαγίου που
συνέβη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου και έπειτα από την κήρυξη τριήμερου
εθνικού πένθους αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για σήμερα, 15.06.2023, 14η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θα ενημερωθείτε εκ νέου για την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνεδρίασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣa