ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023 (ΕΙΔΙΚΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023 (ΕΙΔΙΚΗ)

Σας καλούμε σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η  Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024a
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου για το έτος 2024a

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023 (ΕΙΔΙΚΗ)a