ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η   Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a

2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 16/11/23 πρακτικά συνεδρίασηςa

3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου»a

4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  την  «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»a

5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»a

6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων» (Ομάδα 1η )a

7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων» (Ομάδες 2η και 3η )a

8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»a

9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a

10. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες»a

11. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης  για  «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της  λειτουργικότητάς του» ( Υποέργο 1: ομάδα Ε΄: Αναπηρικά αμαξίδια –  ομάδα ΣΤ΄: Εξοπλισμός  φαγητού – ομάδα Ζ΄: Είδη σκίασης)»a

12. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογοa

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Ιλίουa

14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»a

15.  Λήψη απόφασης που αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο τμήμα ΄΄ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ΄΄a

16. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)»a

17. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

18. Λήψη απόφασης για  γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτωνa

19. Δωρεά τεσσάρων μεταχειρισμένων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Γορτυνίαςa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

21. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ Α.Ε (Άρθρο 26 τοθ Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)a

22. Λήψη απόφασης  επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (εγκαταλελειμμένα οχήματα)a

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

23. Πίνακας αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών Ελένης – Αναστασίας Παπαδήμα και βεβαίωση καλής εκτέλεσηςa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

       

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/11/2023a