ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023
  2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2023
  3. Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1170/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ
  4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών»
  5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων  των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
  6. Έγκριση  των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  βάσει του άρθρου 32, παρ. 2 του ν.4412/2016,  καθώς και καθορισμός πίνακα αποδεκτών για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο ΟΤ 693Α του Δήμου Ιλίου»

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου (αίθουσας) από το σωματείο με την επωνυμία «Χριστιανική Στέγη Ιλίου – Η ΟΔΟΣ»

 

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/07/2023a