ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» την 04.06.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ., σε Τακτική, δια ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024a
 2. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 074/2024 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίουa
 3. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Ιλίου έτους  2024a
 4. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Ιλίου έτους 2024a

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής σχολής μαθητείας ΔΥΠΑ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2024 – 2025a
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2024 – 2025a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης τμήματος – ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ με Κ.Α. 010105 της 1/2009 Πράξης Εφαρμογής που βρίσκεται επί των οδών ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ και ΕΔΕΣ στο Ο.Τ. 2201 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 2. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291 και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 30 7 & 291 καθώς και έγκριση της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥa
 3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Ιλίουa
 4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Ιλίου έκδοση 2ηa
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας & τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμουa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτος 2024a

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μη αναλώσιμου υλικούa

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την  δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία  και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεωνa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κουκουβίνος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/06/2024a