ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 27η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024
  2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου»
  3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, αναφορικά με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων
  5. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 574/2022 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ.2103Γ επί των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και ΔΑΡΑ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 050/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων επί των οδών Κίρκης & Διονυσίου – Ο.Τ. 473 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)
  3. Λήψη Απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  1. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίου

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Αποδοχή δωρεάς γραφειακού εξοπλισμού από την Τράπεζα Πειραιώς

 

    H Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.

  

 Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/06/2024a