Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2022-23

Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2022-23

Ανακοινώνουμε σήμερα Τρίτη, 17-01-2023 την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Αποτελεσμάτων, Βαθμολόγησης και Διοριστέων, κατόπιν της υπ αριθ. 87275/25-11-2022 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: Ψ59ΨΩΕΒΦ3Κ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-23 στον Δήμο Ιλίου.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΓΟ 2022-2023a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΓΟ 2022-2023a