Κοινωνική Μέριμνα και Ανάπτυξη τα βασικά στοιχεία στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 του Δήμου Ιλίου

Κοινωνική Μέριμνα και Ανάπτυξη τα βασικά στοιχεία στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 του Δήμου Ιλίου

Ρεαλιστικός, προσανατολισμένος σταθερά στον Άνθρωπο και ικανός να ανταποκρίνεται σε έκτακτες καταστάσεις με αμεσότητα και ευελιξία είναι ο Προϋπολογισμός 2022 του Δήμου Ιλίου, ύψους 48.411.011,85€, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει τους απαιτούμενους πόρους για τη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων, αλλά κυρίως για τη διεύρυνση και ενίσχυσή τους.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, ύψους 17.704.183,90€, εκ των οποίων ποσό 14.978.844,75 ευρώ αφορά νέα έργα και μελέτες. Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, στοχεύοντας στην Ανάπτυξη, τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Προϋπολογισμός 2022 του Δήμου επέστρεψε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. για μια ακόμα φορά χωρίς καμία παρατήρηση, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σημείωσε:

«Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2022 σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν με γνώμονα το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, η πολύχρονη οικονομική κρίση και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με τους μειωμένους πόρους της. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να θέτουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις ανάγκες του, να παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέπεια λόγων και έργων και να έχουν ως στόχο την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου που εξακολουθούν, παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, να επιτελούν καθημερινά και αδιάλειπτα  το έργο τους, με οργάνωση, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία».

 

Προϋπολογισμός έτους 2022

 

Κοινωνική Μέριμνα και Ανάπτυξη τα βασικά στοιχεία στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 του Δήμου Ιλίουa

Κοινωνική Μέριμνα και Ανάπτυξη τα βασικά στοιχεία στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 του Δήμου Ιλίου

More Posts

115/2023 – αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021» a