Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Την ευκαιρία να ανταλλάξει, για μια ακόμα φορά, καλές πρακτικές, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παραβατικότητας των νέων είχε αντιπροσωπεία στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου με αντίστοιχα του Δήμου Ουψάλα, στη Σουηδία.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ιλίου συναντήθηκε με στελέχη του Δήμου Ουψάλα στο Κέντρο Νεότητας της πόλης, επισκέφθηκε το Κέντρο Οικογένειας Παιδιού και Νέων, συμμετείχε στην παρουσίαση κοινωνικών δράσεων προς μη προνομιούχες ομάδες και του προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ παραβατικών εφήβων και νέων, καθώς και σε συνάντηση εργασίας σχετικά με την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της επίσκεψης, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σημείωσε: «Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου μας στη Σουηδία, που ακολούθησε την αντίστοιχη επίσκεψη από τον Δήμο Ουψάλα στην πόλη μας, εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια να ανακαλύπτουμε νέους, σύγχρονους τρόπους προσέγγισης των νέων και των οικογενειών τους, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που παρουσιάζει έξαρση στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Ψυχοκοινωνικής Προστασίας Ευλαλία Γκιώνη, τη Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αναστασία Παπάζογλου και τα υπηρεσιακά μας στελέχη Φωτεινή Αβραμοπούλου, Παρασκευή Λώλη και Αθανασία Μπέλλου και να διαβεβαιώσω ότι η χάραξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής απέναντι στα ζητήματα των νέων αποτελεί για εμάς υψηλή προτεραιότητα».

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότητα

Στον Δήμο της Ουψάλα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου για ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στη νεανική παραβατικότηταa