Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας στον Δήμο Ιλίου – Ο εκπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ στο Δημαρχείο Ιλίου

Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας στον Δήμο Ιλίου – Ο εκπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ στο Δημαρχείο Ιλίου

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσήλωσης και της δέσμευσης της τοπικής διοίκησης στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των πολιτών, συναντήθηκε η Δήμαρχος Ιλίου, κα. Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου με τον εκπρόσωπο τύπου του e-ΕΦΚΑ, κ. Ηλία Τσούνη.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις προκλήσεις της κοινωνικής ασφάλισης, με έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις παροχές που τους αφορούν και τα δικαιώματά τους.

Οι δύο πλευρές επεξεργάστηκαν σχέδια για κοινές δράσεις στο μέλλον, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την ανάδειξη της κοινωνικής ασφάλισης ως θεμελιώδους πυλώνα για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ασφάλεια.

Η Δήμαρχος Ιλίου, κα. Αλεβίζου – Κουκουβίνου, δήλωσε για την συνάντηση: «Η συνεργασία μας με τον e-ΕΦΚΑ είναι κρίσιμη. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την προστασία και την ευημερία όλων των πολιτών, επιμένοντας στην ανάγκη για ένα ισχυρό και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.»

Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας στον Δήμο Ιλίου – Ο εκπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ στο Δημαρχείο Ιλίου

Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας στον Δήμο Ιλίου – Ο εκπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ στο Δημαρχείο Ιλίουa