Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τους εργαζομένους στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ»

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τους εργαζομένους στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τους εργαζομένους στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΙΣ».

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στηρίζει τον αγώνα και τα αιτήματα των εργαζομένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ». Οι απολύσεις 11 εργαζομένων που με την εργασία τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για πάνω από οκτώ χρόνια, βάζει σε κίνδυνο το πολύτιμο έργο που επιτελείται  στη συγκεκριμένη δομή. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο, που οι ίδιες οι εξελίξεις απαιτούν να ενισχυθεί με ευθύνη του κράτους η ολόπλευρη προστασία και στήριξη των παιδιών, τέτοιες ενέργειες αυξάνουν τα προβλήματα ακόμα και στοιχειώδους λειτουργίας της δομής.

Να σημειωθεί ότι η υποστελέχωση και η έλλειψη προσωπικού οδήγησε πολλές φορές το Παράρτημα σε αναστολή λειτουργίας.  Το έργο που επιτελεί δεν δικαιολογεί εκπτώσεις, απαιτεί τον μέγιστο αριθμό προσωπικού για τις αθώες ψυχές που έχουν ανάγκη για φροντίδα επί 24ώρου βάσεως και το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό ότι εδώ και 68 χρόνια είναι ένα σπουδαίο, πρωτοπόρο και αναντικατάστατο έργο.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου ζητά να διασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, όπως άλλωστε έχει πολλές φορές συμβεί στο δημόσιο, αλλά να υπάρξει μέριμνα για πλήρη στελέχωση του Παραρτήματος με τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, να απαντά στις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των φιλοξενούμενων και να στηρίζει τις πολυεπίπεδες και πολυσήμαντες δράσεις του.»

 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

  • Στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΙΣ»
  • Στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τους εργαζομένους στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ»a