302

302

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» a

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.473,54€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης στο γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» adsdhkepa1852011.pdf

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» με Α.Μ.: HΛ 01/2009 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» με Α.Μ.: HΛ 01/2009 adsdhkepa1862011.pdf

Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους (έτη 2011 – 2012) a

Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους