3176

3176

001/2012 -Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012» a

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011 –2012» ADS0012012.pdf