551

551

Ένταξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση “Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής”, εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ΔΗ.ΚΕ.Π.ΑΚ.Α. Δήμου Ιλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας για την υποβολή της αίτησης ένταξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. στη δράση αυτή και υπογραφή της σχετικής σύμβασης a

ADSDHKEPAKA0912013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 715,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια καπέλων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, τα οποία συμμετέχουν στα θαλάσσια μπάνια, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0942013.pdf