079/2011 – Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Ποσειδώνος & Κάλχου

079/2011 – Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Ποσειδώνος & Κάλχου

Έγκριση  μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Ποσειδώνος & Κάλχου

ads0792011.pdfa