270/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία « Επισκευή –συντήρηση φέροντα οργανισμού σε σχολικά συγκροτήματα».

270/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία « Επισκευή –συντήρηση φέροντα οργανισμού σε σχολικά συγκροτήματα».

Έγκριση πίστωσης  για την  εργασία    « Επισκευή –συντήρηση φέροντα οργανισμού σε σχολικά συγκροτήματα».

AOE2702011.pdfa