063/2013 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου»

063/2013 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου»