Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 3.917,00€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων Νοεμβρίου 2013

Έγκριση πίστωσης, διάθεση ποσού 3.917,00€ με ΦΠΑ και τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων Νοεμβρίου 2013