Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.700,00€ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια επίπλων (ερμαριών-τραπεζιού-βάθρων και κρεμαστών) για τους χορούς του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.700,00€ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια επίπλων (ερμαριών-τραπεζιού-βάθρων και κρεμαστών) για τους χορούς του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»