Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk173.pdfa