Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό κέντρο ΚΑΜΠ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό κέντρο ΚΑΜΠ.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.230,00€ με Φ.Π.Α. για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό κέντρο ΚΑΜΠ.

adsdhkepa182011.pdfa