001/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.051,83 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων

001/2016 – Έγκριση πίστωσης ποσού 3.051,83 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων